REGE - regenerace, rekondice FYZ – fyzioterapie

 Motto:

 „Snad jsi i ty již slyšel o dobrých lékařích, že kdykoliv k nim  někdo přijde

  s nemocí  očí,  oni  říkají, že  jim není  možno podnikat léčení  toliko očí,

 nýbrž  že je nutno  ošetřovat i hlavu, má-li to  být dobré i  s očima,

 a  zase že je  velká nerozumnost se domnívat,

 že by někdy bylo možno léčit hlavu samu o sobě bez celého těla.

 

Podle této zásady se pak obracejí s předpisy o životosprávě k celému tělu

a spolu s celkem podnikají ošetřování a léčení částí...

 

Ale jako se nemá podnikat léčení hlavy bez léčení těla,

tak se nemá ani tělo léčit bez duše,

 nýbrž  to je také příčina, že mnohé nemoci unikají lékařům, 

 že se totiž nestarají o  celek, o který je třeba pečovati, 

 neboť když ten  není v dobrém  stavu,

 není možné, aby byla v dobrém stavu část.“

(Sokrates)

 

REGEFYZ:

Řešení  bolesti v oblasti pohybového aparátu,

který je úzce spojen s naší psychosomatikou. 

 

Samozřejmostí je nácvik správného držení těla

a návrh na úpravu pracovního režimu či prostředí.

 

Trpíte bolestmi zad? Základním cílem je odstranění funkčních poruch pohybového aparátu, mezi něž řadíme např. blokády kloubů, svalové spasmy a další, s využitím anatomických a fyziologických poznatků pohybového aparátu.

 

Ale i u již diagnostikovaných a z vyšetření prokázaných strukturálních změnách

je možné zmírnit nebo odstranit bolest.

 

Kalokaghatia je rovnováha  mezi péčí  o tělo a péčí o duši. Řekové  projevovali zájem  o vlastní  tělo v  souladu s obecně platnými ideály. Tedy ve smyslu všestranného, harmonického vývoje  člověka. Intelektuální vývoj  tedy  nebyl  nadřazován  tělesnému  a  tato  psychosomatická symetrie se odrážela jak v medicíně,  tak i ve výchově a vzdělávání.