Ve svém profesním  životě se snažím pomoci v odstraňování bolesti pohybového aparátu .

Absolvovala jsem Střední zdravotní školu obor Všeobecná zdravotní sestra a nastoupila na Jednotku intenzivní metabolické péče, kde jsem poznala celou řadu našich špičkových internistů včetně Prof.MuDr.Vladimíra Pacovského DrSc. Tato jednotka byla jedinečným evropským zařízením a jsem ráda, že jsem zde mohla získat zkušenosti z oblasti akutní péče o pacienta.

Během studia SZŠ jsem se stala cvičitelkou plavání a rovněž se věnovala vrcholově cyklistice. Vrcholový sport mě zajímal, a proto jsem po třech letech na JIMP odešla do zařízení, které poskytovalo všestrannou zdravotní péči naší sportovní reprezentaci. Zde panoval jiný pohled na zdraví. Setkala jsem se tu s dalším špičkovým odborníkem MuDr.Zdeňkem Kuncem, který je mi dosud velkým rádcem. Začala jsem se  zajímat i o odlišné přístupy, než které se učí běžně na školách a propadla kouzlu čínské medicíny. V nastávajících letech jsem vystudovala obor Rehabititační pracovník. Zároveň jsem pomáhala v tréninku mladých sportovců a starala se o jejich regeneraci. Poznala jsem i budoucího dvojnásobného mistra světa Josefa Dresslera o jehož zdraví pečuji dodnes. V tomto období jsem, ale již pracovala na neurologickém oddělení a získávala také první zkušenosti v oblasti akupresury pod vedením MUDr. Jiřího Marka.

Po ukončení studia rehabilitace jsem nastoupila na rehabilitační ambulanci a získala zde praxi v délce šestnácti let. Během těchto let jsem ještě vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v oboru Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených a stala se jednou z organizátorek volnočasových aktivit handicapovaných. Na FTVS UK jsem měla to štěstí, že jsem poznala Prof.PhDr.Annu Hogenovou, CSc, filosofku, fenomenoložku, která mi otevřela oči v pohledu nejen na harmonii celé lidské bytosti, ale na celý svět. Stala se mou celoživotní duchovní učitelkou.

Současně jsem se také věnovala alternativním léčebným postupům a absolvovala 1.českou školu SHIATSU fyzioterapeutky Mgr.Heleny Touškové. A množství kurzů a seminářů: kurzy jógy, akupresury, lymfatické masáže, mobilizace páteře, metoda podle pí. Mojžíšové, kurz Ergonomie, Reflexologie, Čínské tlakové masáže, REIKY, Pulzové diagnostiky, semináře psychosomatiky, prestižní kurzy a semináře Mechanické Diagnostiky a Terapie podle Roberta Mc.Kenzie (které se zabývají bolestmi zad zejména při výhřezech meziobratlových plotének), ojedinělého systému tzv. Manuální Fyzioterapeutické korekce, v níž se pracuje pomocí speciálně vyvinutého počítačového programu a řadu dalších seminářů a kurzů.

Nejvíce mě ovlivnilo studium MDT (MechanickáDiagnostikyTerapie) podle Roberta Mc.Kenzie. Využívám těchdo znalostí ve své praxi a přesvědčila jsem se o kvalitě a jedinečnosti tohoto systému.

V minulých letech jsem učila studenty na Střední škole Aloyse Klára, kteří se připravovali na činnost v oblasti rekondiční a sportovní rehabilitace. V každé škole se najdou studenti se zájmem o svůj budoucí obor a pro ty jsem s radostí  předávala své zkušenosti.

Ve své současné praxi využívám svých znalostí a zkušeností, abych vám pomohla odstranit vaše potíže, včetně dlouhotrvající - chronické bolesti.