Pravil Mistr:

Kdo může získat znalost nového oživením starého, je schopen být učitelem.

Pravil Mistr:

Kdo se učí bez pozornosti, je ztracen. Kdo myslí bez učení, je ve velkém nebezpečenství.

Pravil Mistr:

Joue, mám tě naučit, co je vědění? Vědění je uznat, když něco víš, když něco nevíš, uznat, že to nevíš.

(Konfucius 551 – 479př.n.l., z druhé knihy Hovorů)